Tarikh : 22 September 2023
Masa : 02:30 Petang – 4:30 Petang
Lokasi : PEDi Kg Kuala Hilir Oya
Peserta : 10 Peserta

Tujuan:

 1. Meningkatkan kemahiran asas ICT peserta.
 2. Menggalakan ahli PEDi terus aktif dan menarik minat bukan ahli untuk mendaftar sebagai ahli PEDi. 

Aktiviti:

 • Pendaftaran peserta
 • Taklimat program
 • Pengenalan kepada Microsoft Power Point
 • Latihan Microsoft Power Point
 • Kuiz
 • Sesi kelas tamat & bersurai

 **************************************************************************************************************

Tarikh : 17 September 2023
Masa : 3.30 Petang – 4:30 Petang
Lokasi : PEDi Kg Kuala Hilir Oya
Peserta : 5 Peserta

Tujuan:

1. Mendedahkan pelajar dengan E-pembelajaran

2. Memupuk minat pelajar untuk belajar.

3. Membantu penguasaan pelajar dalam pelajaran.

Aktiviti:

 •  Pengenalan kepada Kahoot.It
 •  Kuiz
 •  Sesi kelas tamat dan bersurai

 **************************************************************************************************************

Tarikh : 15 September 2023
Masa : 02:30 Pagi – 5:00 Petang
Lokasi : PEDi Kg Kuala Hilir Oya
Peserta : 30 Peserta

Tujuan:

 1. Memupuk semangat patriotik dalam kalangan peserta
 2. Memastikan ahli PEDi  terus aktif mengikuti aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh PEDi.
 3. Mengeratkan hubungan kerjasama dengan agensi luar.

Aktiviti:

 1. Pendaftaran Peserta
 2. Pertandingan Mewarna (Pelajar Sekolah Rendah)
 3. Pertandingan Poster (Pelajar Sekolah Menengah)
 4. Pertandingan Mewarna (Dewasa)
 5.  Edaran Jalur Gemilang
 6.  Kuiz Hari Malaysia
 7.  Advokasi Klik Dengan Bijak
 8.  Penyampaian Hadiah
 9.  Bersurai 

 **************************************************************************************************************

Tarikh : 17 September 2023
Masa : 9:00 Pagi – 1:00 Petang
Lokasi : PEDi Kg Kuala Hilir Oya
Peserta : 7 Peserta

Tujuan:

 1. Menggalakkan peserta terus aktif dengan Pusat Ekonomi Digital (PEDi).
 2. Memberi pendedahan kepada peserta tentang cara pengendalian makanan dengan betul
 3. Membina hubungan kerjasama dengan pelbagai agensi.

Aktiviti:

 • Pendaftaran Peserta
 • Kursus Latihan PEngendalian Makanan
 • Kuiz dan taklimat PEDi
 • Bersurai

 Bersurai 

 **************************************************************************************************************

Tarikh : 10 September 2023
Masa : 3.30 Petang – 4:30 Petang
Lokasi : PEDi Kg Kuala Hilir Oya
Peserta : 5 Peserta

Tujuan:

1. Mendedahkan pelajar dengan E-pembelajaran

2. Memupuk minat pelajar untuk belajar.

3. Membantu penguasaan pelajar dalam pelajaran.

Aktiviti:

 •  Pengenalan kepada Kahoot.It
 •  Kuiz
 •  Sesi kelas tamat dan bersurai

 **************************************************************************************************************