1.Memperkenalkan kaedah pembelajaran secara atas talian.

2.Memberi tunjuk ajar dan pendedahan tentang dan akaun emel melalui mobil yang lengkap.

 

Aktiviti

1. Pendaftaran Peserta

2. Pengenalan Emel

3. Akaun Gmail Mobil

4. Kuiz

5. Bersurai

 

Gambar Di Sini

**************************************************************************************************************

1. Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kelas Bahasa Inggeris kepada peserta melalui aplikasi zoom.

2. Mendedahkan peserta tentang penggunaan aplikasi zoom dalam pembelajaran atas talian.

 
Aktiviti
 

1. Pendaftaran Peserta

2. Contoh Dan Latihan

3. Kuiz

4. Bersurai

 

Gambar Di Sini

**************************************************************************************************************

1. Memberi pemdedahan tentang penggunaan akaun media sosial yang betul dalam kalangan peserta

2. Menggalakkan peserta terus aktif dengan Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDi)

 

Aktiviti

1. Pendaftaran Peserta

2. Pengenalan Media Sosial

3. Akaun Instagram

4. Meneroka Akaun Instagram

5. Akaun Awam

6. Bersurai

 

Gambar Di Sini

*************************************************************************************************************

1. Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kelas Bahasa Inggeris kepada peserta melalui aplikasi zoom.

2. Mendedahkan peserta tentang penggunaan aplikasi zoom dalam pembelajaran atas talian.

 
Aktiviti
 

1. Pendaftaran Peserta

2. General Rules 

3. Contoh Dan Latihan

4. Kuiz

 6. Bersurai

 

Gambar Di Sini

**************************************************************************************************************

1.Kempen bagi memerangi penyebaran berita palsu

2.Pendedahan tentang risiko dan impak terlebih kongsi

 
Aktiviti
 

1. Pendaftaran Peserta

2. Risiko Dan Impak Terlebih Kongsi

3. Panduan penggunaan internet yang selamat

4. Sesi Soal dan Jawab 

5. Penutup

 

Gambar Di Sini

**************************************************************************************************************