1. Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kelas Matematik kepada peserta melalui aplikasi zoom.

2. Mendedahkan peserta tentang penggunaan aplikasi zoom dalam pembelajaran atas talian.

 
Aktiviti
 

1. Pendaftaran Peserta

2. Penukaran Unit

3. Penambahan Jisim

4. Contoh Dan Latihan

5. Kuiz

 6. Bersurai

 

Gambar Di Sini

**************************************************************************************************************

1. Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kelas Bahasa Inggeris kepada peserta melalui aplikasi zoom.

2. Mendedahkan peserta tentang penggunaan aplikasi zoom dalam pembelajaran atas talian.

 
Aktiviti
 

1. Pendaftaran Peserta

2. Laporan

3. Analisis

4. Jawapan

5. Kuiz

 6. Bersurai

 

Gambar Di Sini

**************************************************************************************************************

1. Kempen bagi memerangi penyebaran berita palsu

2. Pendedahan tentang kesan terlebih kongsi maklumat

 
Aktiviti
 

1. Pendaftaran Peserta

2. Apa itu Terlebih Kongsi

3. Risiko Dalam Talian

4. Bagaimana Menangani Sikap Terlebih Kongsi

5. Portal Sebenarnya.my

6. Kuiz MycyberGenius

7. Bersurai

 

Gambar Di Sini

**************************************************************************************************************

1. Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kelas Bahasa Inggeris kepada peserta melalui aplikasi zoom.

2. Mendedahkan peserta tentang penggunaan aplikasi zoom dalam pembelajaran atas talian.

 
Aktiviti
 

1. Pendaftaran Peserta

2. Laporan

3. Analisis

4. Jawapan

5. Kuiz

 6. Bersurai

 

Gambar Di Sini

**************************************************************************************************************

Tarikh : 20 Oktober 2021
Masa : 9.00 Pagi -12.00 Tengahari
Lokasi : PIK Kuala Hilir Oya
Peserta : 10 Peserta

1.Memberi tunjuk ajar dan pendedahan tentang asas komputer dan Microsoft Office

2.Memberi pendedahan kepada peserta tentang keselamatan penggunaan internet

 
Aktiviti
 

1. Komponen Komputer

2. Microsoft Word

4. Surat Rasmi

5. Notis

6. Kuiz 

7. Bersurai

 

Gambar Di Sini

**************************************************************************************************************