1. Mendedahkan golongan sasaran dengan pengisian komputer terkini.
  2. Memperkenalkan golongan sasaran dengan perkhidmatan PEDi.
  3. Menjalinkan hubungan kerjasama PEDi dengan organisasi sekitar Daerah Kecil Oya.


 
 
Aktiviti
 

1. Pendaftaran peserta

2. Taklimat program

3. Taklimat PEDi + Kuiz PEDi

4. Advokasi Klik Dengan Bijak + Kuiz Advokasi Klik Dengan Bijak

5. Asas Microsoft Word

6. Asas Microsoft Power Point

Gambar Di Sini

**************************************************************************************************************