1. Memberi pendedahan kepada golongan belia yang berminat dengan videografi tentang teknik asas dalam videografi.

2. Melahirkan golongan yang kreatif serta mahir dalam penggunaan teknologi.

 
Aktiviti
 

1. Pendaftaran Peserta

2. Taklimat Program

3. Youtube

4. Asas Videografi

5. Praktikal

6. Bersurai

 

Gambar Di Sini

**************************************************************************************************************