TARIKH

PROGRAM

03/05/2019

LATIHAN ICT (PELAJAR SEKOLAH RENDAH)

04/05/2019

LATIHAN ICT (KANAK-KANAK BAWAH 7 TAHUN)

05/05/2019

LATIHAN ICT (KATEGORI WANITA)

18/05/2019

ADVOKASI KLIK DENGAN BIJAK